CSEH GABRIELLA
DOKTORI ÉRTEKEZÉS: Enteriőrtörténetek, Térrekonstrukciós kísérletek a kulturális emlékezet párizsi helyszínein: André Kertész és Brassai privát terei ma, 2015. 128. p.
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
MOME Doktori Iskola Multimédia-művészet tudományág, nappali tagozat

Témavezető: Zsótér László DLA DLA habil. egyetemi tanár
Társtémavezető: Tillmann József CSc C.Sc egyetemi tanár
Konzulens: Christian Doumet PhD PhD habil. egyetemi tanár

Letöltés:
Tézisek
Értekezés

Tárgyszavak: fotográfia, térrekonstrukció, kulturális emlékezet, Párizs, André Kertész, Brassaï, intertextualitás a fotóban, re-fotográfia, archívum, enteriőrtörténet, város, tér, idő

Leírás: A mestermunka tárgya az André Kertész és Brassaï egykori párizsi lakhelyei ma. Fotóarchívumuk olyan darabjait azonosítja, melyek a művészek privát tereiben készültek egykor. Az azonosítás a lakásba való bejutás során történik. A jelenlegi lakókkal kötött kapcsolat egy együttműködés kezdete. A régi képek készítésének összes nézőpontja a lakótérben egy hálózatot alkot, mely a kollektív alkotói munka váza. A résztvevők ebben elhelyezkedve, több nézőpontból, de egyszerre készítik el a régi képek nézeteinek mai megfelelőit. A mestermunka egy urbánus tapasztalat hálózat-szerkezetű dokumentuma. Az archívumok vizuális tartalmára építő kutatás dokumentációt, tény-eredményeket és alkotói tevékenységet egyaránt felmutat. Hét megtalált privát enteriőr és két hagyaték, 57 képe került azonosításra, melyek a tárgyalt művészek életrajzi részleteire világítanak rá. A feldolgozás módjának szociális igénye kulturális emlékek kollektív- és a saját élettér történetének megismerését szolgálja. Módszere a re-fotográfia technikájára épül. A fotózás aktusának ismétlése során az adott tér újabb korrajza készül el. Az értekezés a képek relatív kapcsolatainak értelmezéséhez az intertextualitás fotografikus metaforájának lehetséges tartományait próbálja feltárni. Analógiát keres, mellyel a képközi szellemben megvalósult alkotások logikáját párhuzamba lehet állítani az intertextualitás genette-i rendszerével. A kapcsolati modellek rendezői elveit további kronologikus, topográfiai és mediális elméleti sémákkal egészíti ki.

Opponenciák:
Gulyás Miklós DLA
Kincses Károly

Doktori védés helye, időpontja: 2015.10.30. MOME Ponton GalériaCSEH GABRIELLA
DOCTORAL DISSERTATION: Interior Stories - Experiments of space reconstruction on the spot of cultural memory: the private spaces of André Kertész and Brassaï today, 2015. 128. p.
Moholy-Nagy University of Art and Design
MOME Doctoral School, DLA in Multimedia, full-time

Supervisor: Zsótér László DLA Habilitated DLA professor
Co-supervisor: Tillmann József CSc professor
Consultant: Christian Doumet PhD professor

Download:
Theses
Dissertation

Keywords: photography, experiments of space reconstruction, cultural remembrance, Paris, André Kertész, Brassaï, re-photography, archive, urban, Interior Stories, space, time

Abstract: The topic of my thesis is the former dwelling places of two famous Hungarian photographers, André Kertész and Brassaï. It identifies the pieces of the archives which were made in the private spaces of the artists. The identification is carried out through getting into the flats, into the spaces. Getting in touch with the present occupants is the beginning of a cooperation. The viewpoints of the old pictures create a net in the dwelling space, which is the framework of the collective creative work. The pictures are taken in these spaces, from different point of views, but at the same time. My work is a documentation of an urban experience with a structure of a network. The pictures connected to each other are arranged in the coordinates according to the relations of time and space. The research, which is built on the visual content of the archives, presents documentation, factual results and interpretational creative activity as well. The seven found interiors and the two archives have been examined with qualitative methods, and finally almost 60 pictures have been identified, which shed light on new parts of the artists’ biographies. The social requirement of the method of working up serves the collective cognition of cultural memories, the discovery of one’s own living space and the possibilities of passing them on. The repetition of the act of taking photos creates a periodicity in the given space, thus takes up an agent position, points towards the future and makes the recipient think on. To interpret the relative relationship between the pictures, the thesis examines the possible representative domains of the photographical metaphor of intertextuality. It looks for analogies which enable that the works made in intervisual spirit could be compared to Genette’s intertextuality and it completes the method of arrangement with further chronological, topographical and medial theoretical schemes.

Opponent's report:
Gulyás Miklós DLA
Kincses Károly

Dissertation defence: 2015.10.30. MOME Ponton Galéria

Szerkesztés